WCHS vs. New Palestine "Jr Varsity" - 1/23/10 - photosonthego

WCHS vs. New Palestine "Jr Varsity" - 1/23/10